Volksschule Goritschach
Ljudska šola Goriče


Voller Tatendrang und gute Laune straten wir ins neue Semester und hoffen auf viele schöne, gemeinsame Schultage.
Polni energije in dobre volje smo se lotili novega semestra in upamo, da bomo lahko preživeli čim več skupnih šolskih dni v naši šoli.


Wir sind eine zweisprachige Volksschule im Bezirk Villach Land.
Im Schuljahr 2020/21 besuchen 110 Schülerinnen und Schüler unsere Schule.

Smo dvojezična šola v okraju Beljak dežela.
V šolskem letu 2020-21 našo šolo obiskuje 110 učencev in učenk.