Volksschule Goritschach
Ljudska šola Goriče

4b Klasse-razred
Klassenlehrerin-razredničarka: Barbara Nusser